POLITICA DE PRIVACITAT / AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL LSSI-CE
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), i del que exigeix l’article 10 de la citada Llei, s’informa que:
El titular d’aquesta pàgina web és Tecnoinstal·lacions SL, amb CIF B43418110 i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Full T-10149, Foli 73, Tom 1065, Inscripció 1ª.
El domicili social és Plaça 1 d’octubre 1, 1r, CP 43500 Tortosa (Tarragona), el número de telèfon de contacte és el 977 502 367 i la seva adreça de correu electrònic és Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

PROTECCIÓ DE DADES
Tecnoinstal·lacions SL garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert totes les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.
La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades tenen com a finalitat l’atenció al usuari, tant administrativa com comercial. Tecnoinstal·lacions SL es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Tecnoinstal·lacions SL estem tractant les seves dades personal per la qual cosa té dret a accedir a les serves dades personals, rectificar les dades que siguin inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollits.
Per a exercir aquest dret ha d’enviar una sol·licitud escrita i signada a la següent adreça:
Pol. Ind. Ansedó, Nau 2 C/ Sagrat Cor 61, CP 43529 Raval de Crist (Roquetes) TARRAGONA o a l’adreça de correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., on hi inclourà el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI.

USUARIS
L’accés i/o l’ús d’aquest lloc web li atribueix la condició de USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condiciones Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL LLOC WEB
La pàgina web proporciona l’accés a multitud de informacions, serveis, programes o dades ( en endavant “els continguts”) a internet que pertanyen a Tecnoinstal·lacions SL o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà el responsable d’aportar informació veraç i licita.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Tecnoinstal·lacions SL ofereix a traves del seu lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per a:
1. Incorre en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, de apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans. 3. Provocar d’anys als sistemes físics i lògics de Tecnoinstal·lacions SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduint o difonent a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. 4. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic de altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Tecnoinstal·lacions SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, a l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Tecnoinstal·lacions SL, no serà responsable de les opinions emeses pels usuaris mitjançant fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTELECTUAL
Tecnoinstal·lacions SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i Industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa ( a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i us, etc....).
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tecnoinstal·lacions SL.
L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Tecnoinstal·lacions SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiarlos i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o de qualsevol altre suport físic sempre
que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Tecnoinstal·lacions SL .

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
TECNOINSTAL·LACIONS SL, no es fa responsable, en cap cas, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
TECNOINSTAL·LACIONS SL, es reserva el dret d’efectuar ,sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web es disposessin d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs de Internet, TECNOINSTAL·LACIONS SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TECNOINSTAL·LACIONS SL, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’alguns enllaços que pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o de altres llocs de Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ
TECNOINSTAL·LACIONS SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal web i/o als serveis oferts sense cap necessitat de previ avís, a instància pròpia o de un tercer, a aquells USUARIS que incompleixin les presents Condicions Generals d’Us.

GENERALITATS
TECNOINSTAL·LACIONS SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com de qualsevol utilització indeguda del seu portal web, exercint totes les accions civils i penals que li poden correspondre en dret.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ
TECNOINSTAL·LACIONS SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condiciones anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre TECNOINSTAL·LCIONS SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

 

 

Sky Bet by bettingy.com