Serveis Multitènics

Gestionem tot tipus d'instal·lacions i serveis optimitzant el seu ús
i la fiabilitat.
Optimitzem el funcionament de les seves instal·lacions garantint la satisfacció i el confort dels usuaris i l'estal
vi de costos de manteniment
Optimitzem el funcionament de les seves instal·lacions garantint la satisfacció i el confort dels usuaris i l'estalvi de costos de manteniment
Manteniment integral
Els nostres serveis tècnics garanteixen el conjunt d'operacions necessàries per assegurar que una instal·lació, màquina,sistema o equip funcioni de manera òptima i segura 365 dies l'any 24 hores al dia.
Manteniment elèctric
Disposem d'eines que ens permeten controlar el bon funcionaqment dels equips avaluats i facilitar als clients la informació necessària per a programar la vida útil dels seus equips i instal·lacions.
Revisions
Supervisió d'acord amb el reglament vigent del bon funcionament d'instal·lacions quadres elèctrics i dels elements de consum final.
Manteniment de xarxes de fluids
Treballs de manteniment en sistemes ACS
Compressors i xarxes d'aire comprimit
Climatització
Instal·lacions de calefacció, aire condicionat i ventilació.
Fred industrial
Handyman
Totes les petites reparacions que les instal·lacions i equips necessiten per mantenir el seu òptim funcionament

Sky Bet by bettingy.com